« »

 • Amaryllis UITTERLINDEN / Elke

  Dochter van dirigent Jozef, zakelijk leidster van St-Cecilia en verloofde van Renaat Byl. Dat is veel om te combineren…

  Fille de Jozef, chef d’orchestre de St. Cecilia, et compagne de Renaat Byl. Ce qui n’est pas toujours évident à concilier…

 • Arthur DUPONT / Hugues

  Hugues is een fantastische trompettist. Maar door het Waalse harmonieorkest En Avant te verlaten voor de Vlaamse tegenhanger St. Cecilia, speelt hij met vuur…

  Hugues est un trompettiste fantastique. Mais en quittant l’orchestre wallon ‘En Avant’ pour son homologue flamand ‘St. Cecilia’, il joue avec le feu…

 • Jos VERBIST / Jozef

  Jozef leidt het St-Cecila met passie en vol vuur. "Zolang het maar geen Alkmaar wordt".

  Jozef dirige l’orchestre flamand avec ferveur et passion.

 • David CANTENS / Renaat

  Renaat, de verloofde van Elke, volgt de muzikale perikelen niet echt. Liever een scheve noot dan een scheve schaats, denkt hij.

  Renaat, le compagnon d’Elke, ne suit pas vraiment ses mésaventures musicales. Mieux vaut une fausse note que de faire un faux pas, pense-t-il.

 • Erika SAINTE / Sandrine

  Sandrine is een verborgen talent binnen En Avant. Een stille kracht achter de schermen.

  Sandrine est un talent caché d’En Avant. Une force tranquille tapie derrière les rideaux.

 • Marc WEISS / Michel

  Michel is dirigent van En Avant en broer van Hugues. De perikelen tussen de beide harmoniën stellen hem voor een verscheurende keuze.

  Michel est le chef d’orchestre d’En Avant et le frère de Hugues. Les tensions entre les deux harmonies le mettront face à un choix cornélien.

 • Tom AUDENAERT / Andries

  Andries volgt de strijd tussen beide harmoniën met een bang hartje, en hier en daar een vrolijke noot.

  Andries suit la lutte entre les deux moitiés du pays avec le coeur lourd, et une note joyeuse… de ci de là.

 • Marc PEETERS / Fernand

  Fernand is als onvervalste St-Ceciliaan altijd van de partij als er geblazen wordt – vooral naar de Walen.

  Fernand est un pur et dur de ‘St. Cecilia’. Il est toujours partant quand il s’agit de souffler. Surtout quand il s’agit de souffler la discorde chez les Wallons.

 • Koen VAN IMPE / Patrick

  Patrick laat zich graag horen. Vooral om zijn Franstalige landsgenoten te dissen toch.

  Patrick sait se faire entendre. D’autant plus quand il s’agit d’énerver ses compatriotes francophones.

 • Kasper VANDENBERGHE / Kenny

  Kenny is een virtuoos trompetspeler, maar hij is de enige die daar van overtuigd is.

  Kenny est un véritable virtuose de la trompette, même s’il est le seul à le penser.

 • Rilke EYCKERMANS / Carla

  Carla is samen met Willy het trompetduo van St-Cecilia. Iets te letterlijk.

  Carla et Willy forment le duo de trompettes de St. Cecilia. Un peu trop littéralement.

 • Claudine PELLETIER / Arlette

  Arlette is burgemeester van Vierlemont. Er is maar één plaats waar ze niet de baas speelt : bij En Avant. Hoewel…

  Arlette est la bourgmestre de Vierlemont. Il n’y qu’auprès d’En Avant qu’elle ne joue pas au chef. Quoique…

 • Frederik L. HAÙGNESS / Urbain

  Hartstochtelijke blazer bij "En Avant", en niet van plan om zich te laten doen door die Vlamingen.

  Souffleur passionné d’En Avant, Urbain ne compte pas se laisser faire par les Flamands !

 • Philippe RÉSIMONT / Damien

  Hij slaat er op los, en niet alleen op zijn slaginstrumenten…

  Damien aime frapper, et pas seulement sur ses percussions…

 • Joel DELSAUT / Bernard

  Bernard speelt de pannen van het dak bij En Avant, en vindt "j'aime la vie" van Sandra Kim dé ultieme hit op hun repertoire.

  Bernard est un bon élément d’En Avant et trouve que “j’aime la vie” de Sandra Kim représente le tube ultime de leur répertoire.

 • Liesa NAERT / Tine

  Tine is een zotte doos, maar vooral hartsvriendin van Elke en costumière van St-Cecilia.

  Tine est une fofolle, mais avant tout la meilleure amie d’Elke et la costumière de St. Cecilia.

 • Michel VAN DOUSSELAERE / Ludo Byl

  Baas en eigenaar Van Byl Construct, de grote sponsor van St. Cecilia. Voor wat, hoort wat, is zijn devies.

  Patron et propriétaire de Van Byl Construct, le grand sponsor de St. Cecilia. Sa devise : on récolte toujours ce que l’on sème.

 • Fabrice BOUTIQUE / Nazir

  Nazir is een buitenbeentje, maar met het hart op de juiste plaats en slimmer dan men denkt.

  Nazir est un original, mais il a le cœur sur la main. Et il est bien plus malin qu’on pourrait le penser…

 • Veerle EYCKERMANS / Brigitte

  Brigitte houdt de herberg in het dorp open. Die wordt de verzamelplaats van alle vrouwelijke fans wanneer Hugues bij haar intrekt.

  Brigitte tient l’auberge du village. Auberge qui deviendra le point de rendez-vous de toutes les fans de Hugues à son emménagement.

 • Ivan PECNIK / Willy

  Willy is de Vlaamse trompetsolist die ALLES geeft tijdens de halve finale.... iets te letterlijk helaas.

  Willy, le soliste de l’orchestre flamand, va tout donner pour la demi-finale. VRAIMENT tout.

NL FR